اطلاعات تماس

آدرس: تهران – نیاوران – خ عمار – پلاک۲۴ – مجتمع نیاوران پارک – واحد ۴۰۴

ایمیل: info@bolandmartabeh.com

تلفکس: ۴۲-۲۲۶۹۷۳۳۹ [۰۲۱]