زمینه های فعالیت شرکت:

1 - مطالعات و ارائه گزارشات فنی و توجیهی پروژه های ساختمانی
2 - طراحی شهری و تهیه نقشه های شهرسازی و مجتمع های مسکونی و صنعتی
3 - طراحی و تهیه نقشه های معماری سازه و سیویل و تاسیسات خدمات مشاور با کاربریهای مختلف اعم از مسکونی اداری تجاری آموزشی و صنعتی
4 - ارائه خدمات مشاور فاز 3 شامل خدمات نظارت عالیه و د ستگاه نظارت مقیم کارگاهی و تهیه برنامه زمانبندی و کنترل پروژه و مهندسی مالی پروژه
5 - ارائه خدمات طراحی و دکوراسیون داخلی

دیدگاهها:

- اعتقاد به تعاون و مشاركت متخصصین به منظور بالابردن توانایی های فنی و كیفیت خدمات
- اعتقاد به امانت و تعهد حرفه ای – اخلاقی
- اعتقاد به آگاهی كارفرما
- اعتقاد به همكاری مستمر با كارفرما به جهت دریافت و منظور نمودن نیازها و امكانات علمی كارفرما و در نتیجه تضمین امر بهره برداری
- اعتقاد به پیش بینی و رعیت بود جه معقول طرح در چهارچوب بودجه های مصوب
- اعتقاد به هماهنگی برنامه ریزیها و طرح ، در چهارچوب برنامه‌ریزیها و خط مشی های جمهوری اسلامی

درباره بلند مرتبه پیمان:


شرکت مهندسین مشاور بلند مرتبه پیمان از سال 1374 فعالیت خود را در زمینه ارائه خدمات مشاور آغاز و هم اکنون با بهره گیری از توان فنی و تجربی بالا امکان ارائه کلیه خدمات مشاور ، اعم از طراحی معماری، سازه و تأسیسات و همچنین خدمات نظارت مقیم و عالیه را دارا می باشد.
 
چارت سازمانی