پروژه آبنوس
6 مارس 2016
پروژه آزادگان
7 مارس 2016

پروژه آبشار

پیشرفت پروژه  hr

طراحی فاز 1 و دو 100%
طراحی سه بعدی 100%
تجهیز کارگاه 100%
فونداسیون 100%
سفت کاری 40%
نازک کاری 0%

مشخصات پروژه  hr

نام پروژه:                          آبشار


زیربنا:                                94846.35 مترمربع


آدرس:                              منطقه 22


مالک:                              افراشته پور


وضعیت فعلی:                  سازه و سفت کاری

تصاویر سه بعدی پروژه  hr

تصاویر پروژه  hr

موقعیت مکانی پروژه  hr