پروژه اوقاف منطقه 22

پروژه نور
8 مارس 2016
پروژه پاسارگاد
9 مارس 2016

پروژه اوقاف منطقه 22

 

پیشرفت پروژه  hr

طراحی فاز 1 و دو 100%
طراحی سه بعدی 100%
تجهیز کارگاه 100%
فونداسیون 100%
سفت کاری 30%
نازک کاری 1%

مشخصات پروژه  hr

نام پروژه:                          اوقاف منطقه 22


زیربنا:                              33500.68 مترمربع


آدرس:                            منطقه 22


مالک:                              تعاونی مسکن شماره 2 اوقاف


وضعیت فعلی:                  اتمام سفت کاری

تصاویر سه بعدی پروژه  hr

موقعیت مکانی پروژه  hr