پروژه آزادگان
7 مارس 2016
پروژه فیروزی
7 مارس 2016

پروژه بیمه سینا

 

پیشرفت پروژه  hr

طراحی فاز 1 و دو 100%
طراحی سه بعدی 100%
تجهیز کارگاه 100%
فونداسیون 100%
سفت کاری 80%
نازک کاری 10%

مشخصات پروژه  hr

نام پروژه:                          بیمه سینا


زیربنا:                                150532.87 مترمربع


آدرس:                              شمال آزاد راه تهران کرج


مالک:                               شرکت سهامی عام بیمه سینا


وضعیت فعلی:                  سفت کاری

تصاویر پروژه  hr

موقعیت مکانی پروژه  hr