پروژه هومان ملکی
7 مارس 2016
پروژه کوثر
7 مارس 2016

پروژه جام جم

 

پیشرفت پروژه  hr

طراحی فاز 1 و دو 100%
طراحی سه بعدی 100%
تجهیز کارگاه 100%
فونداسیون 100%
سفت کاری 20%
نازک کاری 0%

مشخصات پروژه  hr

نام پروژه:                          جام جم


زیربنا:                                32154.44 مترمربع


آدرس:                              تقاطع مدرس و آفریقا


مالک:                              سازمان صدا و سیما


وضعیت فعلی:                   اجرای سازه

تصاویر سه بعدی پروژه  hr

موقعیت مکانی پروژه  hr