پروژه پاسارگاد
9 مارس 2016
پروژه صبا (بتاجا)
9 مارس 2016

پروژه روشا

 

پیشرفت پروژه  hr

طراحی فاز 1 و دو 100%
طراحی سه بعدی 100%
تجهیز کارگاه 100%
فونداسیون 100%
سفت کاری 100%
نازک کاری 100%

مشخصات پروژه  hr

نام پروژه:                          روشا


زیربنا:                                33000 مترمربع


آدرس:                              خیابان باهنر-عمار


مالک:                              محمد حسین بنایی


وضعیت فعلی:                  اتمام عملیات

تصاویر سه بعدی پروژه  hr

موقعیت مکانی پروژه  hr