پروژه روشا
9 مارس 2016
پروژه سماء 1
9 مارس 2016

پروژه صبا (بتاجا)

 

پیشرفت پروژه  hr

طراحی فاز 1 و دو 100%
طراحی سه بعدی 100%
تجهیز کارگاه 100%
فونداسیون 100%
سفت کاری 100%
نازک کاری 60%

مشخصات پروژه  hr

نام پروژه:                          صبا (بتاجا)


زیربنا:                              58056.71 مترمربع


آدرس:                            چهارراه لشکر


مالک:                              موسسه صندوق بتاجا


وضعیت فعلی:                  نما و نازک کاری

تصاویر سه بعدی پروژه  hr

تصاویر پروژه  hr

موقعیت مکانی پروژه  hr