پروژه لبخند
8 مارس 2016
پروژه اوقاف منطقه 22
8 مارس 2016

پروژه نور

پیشرفت پروژه  hr

طراحی فاز 1 و دو 100%
طراحی سه بعدی 100%
تجهیز کارگاه 100%
فونداسیون 100%
سفت کاری 30%
نازک کاری 1%

مشخصات پروژه  hr

نام پروژه:                          نور


زیربنا:                              203632.40 مترمربع


آدرس:                            کاشانک


مالک:                              علیرضا ارباب


وضعیت فعلی:                  سازه

تصاویر پروژه  hr

موقعیت مکانی پروژه  hr