پروژه فیروزی
7 مارس 2016
پروژه هومان ملکی
7 مارس 2016

پروژه هتل دیدار

 

پیشرفت پروژه  hr

طراحی فاز 1 و دو 100%
طراحی سه بعدی 100%
تجهیز کارگاه 100%
فونداسیون 100%
سفت کاری 20%
نازک کاری 0%

مشخصات پروژه  hr

نام پروژه:                          هتل دیدار


زیربنا:                                143669.19 مترمربع


آدرس:                              خیابان آفریقا-چهارراه جهان کودک


مالک:                               شرکت نوسازی عباس آباد


وضعیت فعلی:                   اجرای سازه

تصاویر سه بعدی پروژه  hr

موقعیت مکانی پروژه  hr