پروژه اوقاف منطقه 22
8 مارس 2016
پروژه روشا
9 مارس 2016

پروژه پاسارگاد

 

پیشرفت پروژه  hr

طراحی فاز 1 و دو 100%
طراحی سه بعدی 100%
تجهیز کارگاه 100%
فونداسیون 100%
سفت کاری 60%
نازک کاری 2%

مشخصات پروژه  hr

نام پروژه:                          پاسارگاد


زیربنا:                              120098 مترمربع


آدرس:                            منطقه 22


مالک:                              مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد


وضعیت فعلی:                  سفت کاری

تصاویر سه بعدی پروژه  hr

تصاویر پروژه  hr

موقعیت مکانی پروژه  hr