پروژه جام جم
7 مارس 2016
پروژه لبخند
8 مارس 2016

پروژه کوثر

 

پیشرفت پروژه  hr

طراحی فاز 1 و دو 100%
طراحی سه بعدی 100%
تجهیز کارگاه 100%
فونداسیون 100%
سفت کاری 100%
نازک کاری 100%

مشخصات پروژه  hr

نام پروژه:                          کوثر


زیربنا:                              75270 مترمربع


آدرس:                            شهرک مخابرات


مالک:                              مجلس شورای اسلامی


وضعیت فعلی:                  اتمام عملیات

تصاویر سه بعدی پروژه  hr

تصاویر پروژه  hr

موقعیت مکانی پروژه  hr