پیشرفت پروژه  hr

طراحی فاز 1 و دو 100%
طراحی سه بعدی 100%
تجهیز کارگاه 100%
فونداسیون 100%
سفت کاری 100%
نازک کاری 100%

مشخصات پروژه  hr

نام پروژه:                          مشکات


زیربنا:                              24641.55 مترمربع


آدرس:                            شهرری


مالک:                              تعاونی طلاب شهرری (مشکات)


وضعیت فعلی:                  اتمام کار

تصاویر سه بعدی پروژه  hr

تصاویر پروژه  hr

موقعیت مکانی پروژه  hr