پیشرفت پروژه  hr

طراحی فاز 1 و دو 100%
طراحی سه بعدی 100%
تجهیز کارگاه 100%
فونداسیون 100%
سفت کاری 100%
نازک کاری 85%

مشخصات پروژه  hr

نام پروژه:                          آزادگان


زیربنا:                                62025.10 مترمربع


آدرس:                              بلوار اوشان


مالک:                               جواد باقری


وضعیت فعلی:                   نما و نازک کاری

تصاویر پروژه hr

موقعیت مکانی پروژه  hr